PQ Solutions: Process Mining & Data Science

  • Inzicht verkrijgen

    Aan de hand van de nieuwste processmining technieken en algorithmes worden uw bedrijfsprocessen doorgelicht. Bottlenecks in al uw bedrijfsprocessen worden gevisualiseerd, afwijkingen van het voorgeschreven procesmodel worden gedetecteerd en voorspeld zodat u direct actie kan ondernemen.

  • Bespaar kosten

    De verschafte inzichten maken van u een regisseur van uw bedrijfsprocessen. Hiermee heeft u de kosten en inspanningen voor de uitvoeringen zelf in de hand.

  • Verbeter kwaliteit

    Geoptimaliseerde bedrijfsprocessen zorgen voor de kwaliteit die u voor uw organisatie voor ogen hebt. Niet alleen intern een driver voor succes maar extern verbetert het de klantentevredenheid.